A Lelki adpotálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között nőhessen fel.

Az ígéret tárgyát képező imák: egy tized rózsafüzér, egy megadott imádság a gyermekért (napi ima), továbbá valamilyen önkéntes vállalás, amely tetszés szerint lehet pl. hetente egy szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, egyedülálló anyák, vagy nehéz helyzetben élő családok támogatása stb.
Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismernek, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint sohasem lesz az „övék”
A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.

 

Rövid története

A lelki adoptálás gondolata feltehetően a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét.
A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. 1994 óta a lelki adoptálás központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.
Hazánkba az 1995. évi częstochowai gyalogos zarándoklat résztvevői által jutott el az imádság. Azóta az abortuszok száma több, mint 50%-al csökkent.
A mozgalmat ismertető első fordításokról dr. Seregély István, így nyilatkozott: „….célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon is egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz”.
Az imádság terjesztését hazánkban több szerzetesrend, egyházi mozgalom, plébániai közösség is felkarolta. Így rövid idő alatt szinte az egész országban ismertté vált ez az ima. A kezdeti lelkesedés mára sajnos néhány helyen alábbhagyott. Ezért fontos, hogy újból egyre többen felkaroljuk ezt a rendkívül fontos, és Isten előtt igen kedves kezdeményezést. A lelki adoptálást szerte a világon olyan jelek kísérik, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez az imádság Isten tetszésére van; olyan fegyver, amelyet Szentlelke által Ő maga ad nekünk, hogy győzedelmes harcot vívhassunk a magzatgyilkosságok ellen.

 

Gyakori kérdések

Ki vállalkozhat a lelki adoptálásra?
– Mindenki, világi és Istennek szentelt személyek, nemtől és kortól függetlenül. (gyermekek lehetőleg szülői felügyelet alatt).
Hány alkalommal vállalkozhat valaki a lelki adoptálásra?
– A lelki adoptálás száma korlátlan, de egy újabb gyermekért csak akkor kezdjünk imádkozni, ha az előző vállalást már teljesítettük, vagyis legfeljebb kilenc hónaponként.
Lehet-e egyszerre több gyermeket is adoptálni?
– A lelki adoptálás mindig egy gyermekre vonatkozik. Hogy Isten hány gyermek életét menti meg imáink és áldozataink által, ezt az Ő irgalmára bízzuk.
A lelki adoptálást minden esetben templomban, pap jelenlétében kell vállalni?
– Ajánlatos, hogy a felajánlás ünnepélyes formában történjék, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy egy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét, és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.
Bűn-e, ha elfelejtem elmondani az imát?
– Az ígéret elfelejtése nem bűn, tudatos és szándékos elhanyagolása azonban sérti Istent.
Érvényes-e a fogadalom az önkéntes felajánlás nélkül?
– Igen, de az adoptálók többsége szívesen vállalja ezeket a felajánlásokat, Isten pedig sok kegyelmet ad általuk azoknak is, akik vállalják azokat.

+ + +

 

Az ígérettétel szövege:

Szentséges Szűz, Istenanya, Mária,
Isten összes angyalai és szentjei,
a meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve
elhatároztam, és ígérem, hogy …. (dátum)- tól kezdődően, (….. ünnepe alkalmából*)
lélekben adoptálok egy gyermeket,
akinek nevét egyedül Isten ismeri.
Kilenc hónapon át mindennap imádkozom
élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.
Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy tized rózsafüzér, (önkéntes felajánlásaim…..), valamint az az ima, amelyet ezért a magzatért most mondok el először:

 

A napi imádság szövege:

Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

* szép szokás, hogy az imát rendszerint, és lehetőség szerint valamely Mária ünnepen kezdik el az emberek. Ez azonban nem kötelező. Mindenképp jó, ha aki teheti, folyamatosan végzi az imádságot. Pl. a kilenc hónap letelte után a legközelebbi Mária ünnepen kezdhetünk egy új gyermekért imádkozni.

Lelki adoptálás Facebook csoport:

https://www.facebook.com/profile.php?id=1823152154611896&ref=br_rs

„Lelki adoptálás” csoport

 

Újdonság!

Életre születünk

Imák, elmélkedések, gondolatok lelki adoptálók számára

https://szentgellertkiado.hu/termek/eletre-szuletunk/